Public Participation Platform

Platform voor datacollectie en -analyse voor de ontwikkeling van grondwetten wereldwijd

Lees verder

Het Constitution-Building-programma van International IDEA helpt overheden wereldwijd met het opstellen van grondwetten door kennis en directe hulp te bieden wanneer er in een land constitutionele transities plaatsvinden. The Gambian Constitutional Review Commission (CRC) heeft daarom ondersteuning gevraagd aan International IDEA bij het het schrijven van een nieuwe grondwet voor Gambia.

Een belangrijk onderdeel van het proces is openbare raadpleging, waarin burgers worden gevraagd om hu mening te geven over onderwerpen als presidentiële termijnen, burgerschap, fundamentele rechten en vrijheden, etc.

Om dit proces te ondersteunen heeft Poet Farmer een burgerparticipatieplatform ontwikkeld, het Public Participation Platform. Het doel van dit platform is om organisaties een set instrumenten te bieden waarmee een burgerraadpleging op een veilige en efficiënte manier kan worden gedaan.
Het platform stelt gebruikers in staat om zelf eenvoudig enquêtes te bouwen op basis van een groot aantal vraagtypen. International IDEA kan bij uitrol van het platform in een land vooraf vragensets klaar zetten, welke de uitvoerende commissies kunnen gebruiken bij het vormgeven van hun enquête. De enquêtes kunnen zowel fysiek als digitaal worden ingevuld. De online variant werkt daarbij ook goed in landen met een matige internetinfrastructuur. Alle binnengekomen inzendingen, zowel kwalitatief als kwantitatief, worden op één centrale locatie opgeslagen en kunnen daar verder worden geanalyseerd of geëxporteerd voor nadere analyse in softwarepakketten als SPSS.

Poet Farmer reisde samen met International IDEA naar Gambia om een ​​aantal trainingen te geven aan een selectie van 30 medewerkers van het CRC in Banjul, Gambia.

Poet Farmer en International IDEA werken samen aan de verdere ontwikkeling van het platform.

Geïnteresseerd in gerelateerde projecten? Lees meer over de NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) case of ga terug naar het Cases overzicht.

Hoe kunnen wij jou helpen jouw doelen en ambities te realiseren?
Neem nu contact op